LEZING BIJ KNIPHORST IN WAGENINGEN

Op zondagmiddag 5 maart a.s. om 14.30 uur geven Frank Berendse (hoogleraar Natuurbeheer WUR) en Peter de Ruyter (landschapsarchitect) een gezamenlijke lezing bij Boekhandel Kniphorst in Wageningen.

Aan de hand van hun boeken 'Wilde apen' en 'Vloeiend landschap' gaan ze in op de veranderingen in de natuur en het landschap van Nederland. Hoe is het gesteld met de biodiversiteit en de ruimtelijke kwaliteit van onze landschapstypen? Centraal staan de verschrompelende veenweiden, de dramatische afname van onze weidevogels, de roep om visie en regie én de kansen die de klimaatverandering lijkt te bieden. Na afloop van de beide lezingen (elk 20 minuten) is er een discussie tussen de auteurs en met de zaal onder leiding van Rob Janmaat.

Voor een boekbespreking van 'Wilde apen' en 'Vloeiend landschap' in het blad Natuur Bos & Landschap klik hier >>>