Atelier Fryslân

De kiem is gelegd, het landschap roept

Van juli 2008 tot oktober 2012 is Peter de Ruyter leider geweest van Atelier Fryslân. In vier jaar tijd hebben meer dan 25 adviezen en activiteiten het licht gezien. Doel van het Atelier was bij te dragen aan de verhoging van de ruimtelijke kwaliteit in de provincie Friesland door te inspireren en te stimuleren op een onafhankelijke wijze.

Met een kernteam van 6 personen is van begin af aan op een transparante wijze het debat aangezwengeld, vanuit een ontwerpende en beeldende houding. Economische ontwikkelingen werden daarbij gezien als kans om de ruimtelijke kwaliteit in de provincie te vergroten. Talrijke gevraagde en ongevraagde adviezen (al dan niet ondersteund door externe bureaus en specialisten) hebben hun plek in de Friese samenleving gevonden. Sommige adviezen zijn of worden uitgevoerd (o.a. werkatelier Wolvega, knooppunt Joure, bouwstenen waterfronten, kleine zandmotor IJsselmeerkust). Andere adviezen blijven actueel door hun rol in de publieke discussie (o.a. windturbines, bedrijventerreinen, ontwikkeling Waddenkust, industrieel erfgoed).

Het landschap en de ruimte vormen hét kapitaalgoed van Fryslân, nu en in de toekomst. Ruimtelijke kwaliteit is geen luxe, maar voorwaarde voor de economische ontwikkeling van Fryslân. Tijden van crises  zijn daarbij momenten van bezinning, vernieuwing én creativiteit. Ruimtelijke kwaliteit dient daar een integraal onderdeel van te zijn. De kiem ligt er, het landschap roept.

Gedeputeerde Hans Konst bij het afscheid van Atelier Fryslân eind januari 2013 op twitter; 'Er is ongelooflijk veel goed werk verzet door Atelier Fryslân! Complimenten!'

Essay 'Roepend landschap', geschreven ter gelegenheid van beëindiging Atelier Fryslân, oktober 2012

Alle gevraagde en ongevraagde adviezen blijven online via de website van de Provincie.