Bloemendaal, de ruimtelijke kwaliteit van hekken en hagen

Inspiratie voor een andere omgang met erfafscheidingen

Het verschil in beeld is groot. De ansichtkaarten uit begin 20e eeuw en de beelden anno nu, honderd jaar later, laten een totaal ander Bloemendaal zien. Hekken en hagen zijn in Bloemendaal in de loop van de tijd steeds meer een scheiding geworden in plaats van een verbindend en transparant element tussen privé en openbaar. En dat is jammer. Doordat hekken en hagen steeds hoger en geslotener worden ontstaat er meer en meer een afstandelijk en ongastvrij beeld langs de Bloemendaalse dreven en lanen.

Kan het ook anders? De oude ansichtkaarten kunnen ook nu nog een bron van inspiratie zijn voor een andere en bewustere houding ten opzichte van de betekenis van de erfafscheiding. De grote kwaliteit van Bloemendaal 100 jaar geleden was de vloeiende ruimte die privé en openbaar op een vanzelfsprekende manier met elkaar verbond. In feite was er sprake van één groot parkgebied, een gedeelde ruimte, een gedeelde groene weelde voor bewoner en bezoeker. We leven nu in een andere maatschappij, waarin individualisme belangrijker is geworden en daarmee samenhangend de behoefte aan privacy. Maar als iedereen zich terugtrekt in zijn eigen groene domein is er geen interactie meer tussen privé en openbaar en dat heeft een grote invloed op de belevingswaarde van het publieke domein, onze dagelijkse omgeving. En de kwaliteit van onze dagelijkse leefomgeving vertaalt zich direct in de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Bloemendaal in zijn totaliteit.

In 2015 heeft Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur een nota opgesteld waarin de ruimtelijke betekenis van hekken en hagen voor het publieke domein van de gemeente Bloemendaal staat beschreven. De nota is in februari 2016 vastgesteld door de gemeenteraad. Als vervolg op de nota wordt in 2016 één keer per maand een spreekuur gehouden. Het spreekuur is bedoeld om de nota te verduidelijken en gezamenlijk, al schetsend met de landschapsarchitect tot creatieve oplossingen te komen voor de erfafscheiding binnen de geldende regelgeving.

Status: Nota 'Hekken en hagen in Bloemendaal, inspiratie en aanvulling op het bestaande beleid' vastgesteld door gemeenteraad en basis voor het spreekuur.

Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur in opdracht van gemeente Bloemendaal m.m.v. Martijn Al.

looptijd 2014 - 2016

Voor de vastgestelde nota 'Hekken en hagen in Bloemendaal' klik hier >>>

Voor een recent artikel in het tijdschrift b. 'Anders kijken naar erfafscheidingen' klik hier >>>