Blokhuisplein Leeuwarden

Een gedeelde ruimte als verbinding tussen Blokhuispoort en binnenstad

In de huidige situatie is de Blokhuispoort moeilijk bereikbaar voor voetgangers en fietsers. De huidige weg tussen Zuiderplein en Keizersgracht is een enorme barrière tussen poort en stad, zelfs een zebrapad is niet aanwezig. Meer dan vijf eeuwen was de Blokhuispoort afgekeerd van de stad. De gevangenis was vanuit zijn functie gebaat bij isolement, wat versterkt werd door de hoge muren en de omringende gracht. Na het vertrek van Justitie is er veel veranderd. Sinds 2008 is de Blokhuispoort een bruisende creatieve plek met 130 bedrijven waar tal van activiteiten worden georganiseerd gericht op de buitenwereld. Wat nog ontbreekt is een goede functionele en ruimtelijke relatie met de binnenstad van Leeuwarden. Hoe kunnen we van een afgekeerde relatie een uitnodigende verbinding maken?

In de eerste stap wordt met behulp van een coating het zwarte asfalt in de bocht van de weg van een grasgroene accentkleur voorzien. Een witte belijning in het groen geeft voor voetgangers de richting naar de entree van de Blokhuispoort aan. Er ontstaat een ‘gedraaide’ XL-oversteek die het bewustzijn verhoogd voor voetganger én auto. Voor de automobilist ontvouwt zich een onregelmatig lijnenpatroon loodrecht op de rijrichting als attentiestrook. Het patroon en de kleurstelling signaleert: u nadert als auto een bijzondere oversteek, matig uw snelheid. Door te kiezen voor een ‘gedraaid’ zebrapad met een afwijkende belijning ontstaat een ‘shared space’ waar de auto te gast is. Tegelijkertijd moet ook de voetganger op zijn hoede zijn, omdat er niet sprake is van een officieel zebrapad. Door bewust in te zetten op een gedeelde ruimte ontstaat een relatief veilige verkeersoplossing voor langzaam en snel verkeer. De tijdelijke situatie sorteert voor op een grootschaliger herinrichting van Blokhuisplein en omgeving de komende jaren.

Status: Eerste fase met grasgroene XL-oversteek is uitgevoerd in augustus 2013, tweede fase nog onzeker. Bureau Peter de Ruyter in samenwerking met Martijn Al landschapsarchitect, 2012 - 2013, in opdracht van de gemeente Leeuwarden (uitvloeisel lezing Peter de Ruyter maart 2012 i.k.v. manifestatie Kloppend Hart)

Voor boekje Blokhuisplein Leeuwarden, uitwerking eerste fase klik hier >>>

Voor uitgebreid fragment met plantoelichting lokale tv-zender GPTV klik hier >>>

Panorama-foto uitgevoerde situatie eerste fase Ruben van Vliet