Boek 'Vloeiend landschap, over de toekomst van het Friese landschap'

Genomineerd voor het beste natuur- en landschapsboek; de Jan Wolkers Prijs 2016

Genomineerd voor de Anita Andriesen Prijs 2017; prijs voor ruimtelijke kwaliteit van de provincie Fryslân

 

'Alles wat in Nederland speelt als het gaat om landschap, speelt in Friesland in uitvergrote vorm' (Caspar Janssen, de Volkskrant)

In Nederland is er een groeiend onbehagen over de kwaliteit van het landschap. Dit geldt ook voor Friesland, volgens velen de mooiste provincie.  De diversiteit en schoonheid van het Friese landschap brokkelt zienderogen af. Anonieme bedrijventerreinen, willekeurig geplaatste windturbines en een verschrompelend veenweidegebied zorgen voor 'landschapspijn'.

Kan het tij gekeerd worden? Op een rondreis door de verschillende landschapstypen van Friesland laat Peter de Ruyter in zijn boek 'Vloeiend landschap' zien dat het nog niet te laat is. Door mee te bewegen met toekomstige veranderingen als een stijgende zeespiegel en een krimpende bevolking ontstaan er kansen voor verbetering. De grootste veranderingen in het Friese landschap zullen de komende decennia plaatsvinden in het Lage Midden, het Friese veengebied. Door het huidige landgebruik oxideert het veen in rap tempo; huizen verzakken, kades kantelen en verhalen verdwijnen. Tegelijkertijd is er door de klimaatverandering behoefte aan berging van zoet water en is er de vraag naar robuuste gebieden voor natuurinclusief boeren. Is er een nieuwe verhouding tussen melk en water mogelijk?

Peter de Ruyter pleit voor een ruilverkaveling 2.0 in het Friese landschap met ruimte voor verschillen, verschuivende verantwoordelijkheden en nieuwe landschappelijke kwaliteiten.'Vloeiend landschap' is een pleidooi voor visie en regie met plaats voor een betrokken houding van de burger, de mienskip.

Het eerste exemplaar van het boek is op 20 januari 2016 in Nij Beets overhandigd aan Johannes Kramer, gedeputeerde van de provincie Fryslân. Kramer noemde bij die gelegenheid 'Vloeiend landschap' prikkelend, moedig en dapper. Het boek is verschenen bij uitgeverij Bornmeer, onder eindredactie van Mark Hendriks en is vormgegeven door Barbara Jonkers. Met een voorwoord door hoogleraar Theunis Piersma en fotografie van onder andere Hans Peter Föllmi en Annemarie Hoogwoud.

Op 4 juli 2016 is in het radioprogramma Vroege Vogels bekend gemaakt dat 'Vloeiend landschap' op de longlist staat van de Jan Wolkers Prijs 2016. Het boek behoort daarmee tot de 16 beste boeken op het vlak van natuur en landschap van het afgelopen jaar.

 

Recensies + artikelen:

Voor een artikel in de Leeuwarder Courant 'Landschap Lege Midden heeft dorst' klik hier >>>

Voor een artikel in het Friesch Dagblad 'Maatregelen zijn nodig om Fries landschap te redden' klik hier >>>

Voor een recensie in tijdschrift Noorderbreedte 'Van landschapspijn en gruttomelk' klik hier >>>

Voor een item in het radioprogramma Vroege Vogels op NPO1 d.d. 27 maart j.l. klik hier >>>

Voor een artikel in het Vakblad Groen 'De toekomst van het Friese landschap, het is nog niet te laat', maart 2016 klik hier >>>>

Voor een recensie in het Historisch Tijdschrift Fryslân mei/juni 2016 klik hier >>>

Voor een bespreking in Veenletters juni 2016 (column 'Cornelis van Nassau') klik hier >>>

Voor een artikel in het WADDENmagazine juni 2016 klik hier >>>

Voor een recensie in LANDWERK ('Is het Friese landschap wel zo Fries?) juni 2016 klik hier >>>

Voor een boekbespreking in het VAKBLAD NATUUR BOS LANDSCHAP november 2016 klik hier >>>

Boekpresentaties in onder andere Nij Beets, Leeuwarden, Heemstede, Pingjum, Nuis, München, Utrecht en Wageningen.

 

Reacties van lezers:

'Een heel interessant boek, deskundig, maar vooral buitengewoon toegankelijk geschreven en geïllustreerd met prachtige foto's. Een aanrader. Ook voor niet-Friezen.' - Jan Tiggelaar

'Het boek is opvallend toegankelijk geschreven: niet alleen een weergave van droge feiten, maar vooral ook een onweerstaanbare ‘page-turner’ met heel persoonlijke indrukken. En uiteindelijk is dat waar het om gaat bij landschap, de verbondenheid met je leefomgeving.' - Gerrit-Jan Herwaarden

'Als je Friesland kent, dan doet het je wat' - John Oosterhuis (IJsclub Haarlem)