Haarlem Koningstein wordt Koningshof

Op 19 juni 2014 heeft de Commissie Ontwikkeling van de gemeenteraad Haarlem unaniem gekozen voor sloop van Koningstein en nadere uitwerking van het model Koningshof als vervangende nieuwbouw. Het model Koningshof is ontwikkeld op eigen initiatief van Nynke Jelles stedenbouwkundig ontwerp en Peter de Ruyter landschapsarchitectuur en wordt breed gedragen door de wijkraad Rozenprieel en de adviesgroep voor Koningstein.

De flat Koningstein is een stedenbouwkundige vergissing uit de jaren '70 aan de rand van de kleinschalige volkswijk Het Rozenprieel in Haarlem ('de Roos' in de volksmond). De vervangende nieuwbouw Koningshof gaat uit van een ontspannen en stedenbouwkundig optimale invulling van de plek, waarbij zowel de schaal van het Spaarne als de schaal van 'de Roos' worden gerespecteerd. Gekozen is voor één volume, in de typologie van het voor Haarlem zo kenmerkende hofje, met verschillende gezichten naar de omgeving. Alzijdig zonder achterkanten. In het model is veel aandacht voor de kwaliteit van de onbebouwde ruimte, bestaand en nieuw groen en ontstaat een uitnodigende verbinding tussen het Spaarne, de Hannie Schaft school en de achterliggende wijk.

Een volgende stap is om samen met de adviesgroep uit de wijk en een team van de gemeente Haarlem te komen tot een breed gedragen uitwerking van de maquette, zoals die door ons is gemaakt in de initiatieffase. Daarvoor wordt een drietal workshops georganiseerd in nauwe samenwerking met de gemeente. Aan het eind van elke workshopdag is er de gelegenheid voor wijkraad en omwonenden om te reageren op de uitwerking van Koningshof. Het proces om te komen van Koningstein tot Koningshof is een interessant voorbeeld van burgerparticipatie waarbij wijk en ontwerpers nauw samenwerken. Het eindresultaat van de workshops wordt vastgesteld door de gemeenteraad en zal dienen als uitvraag richting projectontwikkelaars in de loop van 2015.

Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur i.s.m. Nynke Jelles stedenbouwkundig ontwerp, gemeente Haarlem, wijkraad Rozenprieel, adviesgroep Koningstein; 2013 - 2015

Voor artikel in Haarlems Dagblad klik hier >>>

 

Fotografie bestaande situatie Koningstein; Hans Peter Föllmi