Hasselt om de Weede

Recreatief wonen in de delta van IJssel en Zwartewater

De uitbreiding van de Hanzestad Hasselt grenst aan de natuurgebieden de Oldematen, de Wieden en de Weerribben. Dit unieke gegeven en de ligging in de delta van het Zwartewater zijn de basis geweest voor het landschappelijke en stedebouwkundige ontwerp van Om de Weede. De strengen in het gebied, oude rivierarmen van het Zwartewater, worden deels hersteld en deels uitgebreid. De strengen omringen de nieuwe woonvelden (totaal 1200 woningen) en dooraderen de stadsweide. Elk woonveld krijgt een eigen karakter, gerelateerd aan de plek. De stadsweide is een centrale ruimte op de overgang van de twee bestaande wijken van Hasselt met het plangebied; een ontmoetingsplek voor jong en oud.

Het plan wordt op dit moment in fases uitgevoerd, waarbij goed gekeken wordt naar de vraag ('slow-urbanism'). Een groot deel van de Nieuwe Weede, een oude streng van het Zwartewater is reeds uitgegraven en ook een groot deel van het wadi-systeem. De wadi's zorgen voor een vertraagde afvoer van het regenwater richting de Weede bij piekbelastingen. Het eerste woonveld is grotendeels bebouwd. De luchtfoto en het beeld van de wadi met bebouwing laat de situatie voorjaar 2013 zien.

Peter de Ruyter was supervisor en voorzitter van het kwaliteitsteam van 2010 tot 2012

Voor nieuwsbericht over oplevering 'periscoop'-woning aan de nieuwe Weede, juni 2013  klik hier>>>

Bureau Alle Hosper in samenwerking met Haskoning, 2006 - 2010.
www.hosper.nl/om-de-weede
www.hasseltomdeweede.nl