Ruimtelijk plan Landgoed Zonnestraal Hilversum

Winnaar Arie Keppler Prijs 2014, MOOI Noord-Holland, categorie (groen) erfgoed

Het landgoed Zonnestraal ten zuidwesten van Hilversum dankt zijn bekendheid aan het wereldberoemde sanatorium van de architect Duiker uit 1931. Juist op de overgang van heide naar bos plaatste de architect zijn prachtige hagelwitte hoofdgebouw met paviljoens; het bos als steun in de rug, de heide als zicht op een betere toekomst. Door de ligging op de flank van de Utrechtse Heuvelrug, op de overgang van zand naar veen, van droog naar nat, is er ook sprake van een belangrijke ecologische gradiënt.

Vanaf augustus 2010 werkt Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur aan een Ruimtelijk Plan voor het landgoed in opdracht van Landgoed Zonnestraal bv (De Alliantie). Doel van het Ruimtelijk Plan is om op een frisse en visionaire manier, met kennis van het verleden en eerdere plannen, naar de ruimtelijke problematiek en toekomstige ontwikkelingen op het landgoed van ruim 100 ha te kijken. De herkenbaarheid en zichtbaarheid van het landgoed in zijn omgeving kan aanzienlijk verbeterd worden, evenals het recreatieve medegebruik en de ecologische betekenis.

Belangrijk uitgangspunt bij de planvorming is de recente, herziene kandidaatstelling van het ensemble voor plaatsing op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Voor de architect Duiker was het bebouwde en het ongebouwde onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een herstelde en op het huidige gebruik aangepaste inrichting van het landschap, in de geest van Duiker, kan in die zin een belangrijke bijdrage leveren aan daadwerkelijke plaatsing op de Werelderfgoedlijst de komende jaren.

Status: Het grootste deel van het Ruimtelijk Plan (2010-2014) is uitgevoerd, zoals het herstel van de ruimtelijke compositie rondom het Sanatoriumcomplex (februari/maart 2014), 'Ontwerp buitenruimte Villa Pampahoeve en omgeving' d.d. oktober 2013 en 'Ontwerp parkeerplaatsen einde Bosweg' d.d. mei 2014

 

Voor een plankritiek in het tijdschrift voor landschapsarchitectuur Blauwe Kamer d.d. november 2015 klik hier >>>

Het plan heeft in november 2014 de Noord-Hollandse Arie Keppler Prijs voor ruimtelijke kwaliteit gewonnen in de categorie Erfgoed.

Voor een artikel in het jaarverslag 2014 van de gemeente Hilversum klik hier >>>

Voor een artikel in het tijdschrift MONUMENTAAL d.d. september 2015 klik hier >>>

Voor een artikel in het tijdschrift Groen d.d. april 2015 klik hier >>>

 

Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur i.s.m. Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Prof. Hubert Jan Henket, Gemeente Hilversum, Goois Natuurreservaat, Provincie Noord-Holland m.m.v. Bosgroep Midden Nederland, Martijn Al, Bureau Hosper; 2010 - 2015

(foto's uitvoering Ruimtelijk Plan 2014-2015 door H.P. Föllmi)