Over de toekomst van de veenweiden in Nederland

Ruimte voor het Veen

De veenweiden zijn van oudsher één van onze meest iconische cultuurlandschappen. Het besef dringt steeds meer door dat we op een kantelmoment staan voor wat betreft de toekomst van de veenweiden in Nederland. De kosten die gemoeid zijn met de problematiek van zetting en bodemdaling zijn enorm en lopen in de miljarden euro's. Kleur, geur en geluiden van weidevogels verdwijnen uit het veenlandschap door een eenzijdige landbouwkundige oriëntatie op de wereldmarkt. Door de diepontwatering oxideert het veen en daarmee verdampen de verhalen, de herinneringen, het collectieve geheugen van een gebied. De onvrede onder de bevolking - de consument - neemt toe. Zo woedde in Friesland het afgelopen jaar een felle polemiek over de teloorgang van het weidelandschap, tot uiting komend in de term 'landschapspijn'. Trekvogelecoloog Prof. Theunis Piersma verwoordde de onmacht door de vraag te stellen; 'Normaal ga je naar de dokter, maar waar kun je heen met landschapspijn?'

Mede naar aanleiding van het schrijven van mijn boek 'Vloeiend landschap' zijn mijn zorgen over de toekomst van de veenweiden gegroeid. Geboren in Boskoop ben ik een 'kind van het veen' en voel me nauw verbonden met de zwarte grond. Het afgelopen jaar heb ik een reeds van opiniestukken geschreven en lezingen gegeven over dit belangrijke onderwerp. Hoe nu verder in het veen? Kan het ook anders? Een oplossingsrichting lijkt te liggen in een slimme koppeling van de klimaatverandering aan de huidige heroriëntatie binnen de agrarische sector, resulterend in een ruilverkaveling 2.0. Een dergelijk uitvoeringsinstrument zou passen in een nationaal gebiedsprogramma Ruimte voor het Veen, als opvolger van het succesvolle Ruimte voor de Rivier. Een integrale kijk op de problematiek en het koppelen van kansen is dringend noodzakelijk. De veenweiden zijn het meer dan waard.

 

Voor een interview in tijdschrift Landwerk, december 2017 klik hier >>>

Voor een uitgebreid artikel in het AD 'De polder zal en moet veranderen', november 2017 klik hier >>>

Voor een essay in tijdschrift Blauwe Kamer 'Ruimte voor het veen', maart 2017 klik hier >>>

Voor een opiniestuk in Dagblad Trouw 'Ruilverkaveling 2.0 voor weerbaar landschap', september 2016 klik hier >>>

Voor een reportage in het radioprogramma Vroege Vogels 'Balans tussen melk en water', maart 2016 klik hier >>>

Voor een kort interview in Nieuwe Oogst (LTO Noord), oktober 2016 klik hier >>>

Voor een lezing voor het Veengenootschap in Zegveld, juni 2017 klik hier >>>