Over de toekomst van de veenweiden in Nederland

Ruimte voor het Veen

Het besef dringt steeds meer door dat we op een kantelmoment staan voor wat betreft de toekomst van de veenweiden in Nederland. De kosten die gemoeid zijn met de problematiek van zetting en bodemdaling zijn enorm en lopen in de miljarden euro's. Maar wat misschien nog wel belangrijker is, is de toenemende maatschappelijke weerstand tegen de uitgedroogde, zieltogende veenweiden. Kleur, geur en geluid verdwijnen uit het landschap. De veenweiden zijn van oudsher één van onze meest iconische cultuurlandschappen. Met de oxidatie van het veen verdampen ook de verhalen, de herinneringen - het collectieve geheugen van een gebied. De onvrede onder de bevolking neemt zichtbaar toe. Zo woedde in Friesland het afgelopen jaar een felle polemiek over de teloorgang van het weidelandschap, tot uiting komend in de term 'landschapspijn'. Trekvogelecoloog Theunis Piersma verwoordde de onmacht door de vraag te stellen; 'Normaal ga je naar de dokter, maar waar kun je heen met landschapspijn?'

Mede naar aanleiding van het schrijven van het boek 'Vloeiend landschap' is mijn belangstelling voor de veenweideproblematiek gegroeid. Geboren in Boskoop ben ik een 'kind van het veen' en voel me nauw verbonden met de zwarte grond. Het afgelopen half jaar heb ik een reeds van artikelen en lezingen gegeven over dit belangrijke onderwerp. Hoe nu verder in het veen? Hoe komen we voorbij de landschapspijn? Een oplossingsrichting lijkt te liggen in een slimme koppeling van de klimaatverandering aan de huidige heroriëntatie binnen de agrarische sector, resulterend in een ruilverkaveling 2.0. Een integrale kijk op de problematiek en kansen is noodzakelijk. De veenweiden zijn een urgente ontwerpopgave!

Voor een opiniestuk in Dagblad Trouw 'Ruilverkaveling 2.0 voor weerbaar landschap', september 2016 klik hier >>>

Voor een reportage in het radioprogramma Vroege Vogels 'Balans tussen melk en water', maart 2016 klik hier >>>

Voor een kort interview in Nieuwe Oogst (LTO Noord), oktober 2016 klik hier >>>

Voor een essay in tijdschrift Blauwe Kamer 'Ruimte voor het veen', maart 2017 klik hier >>>