Vliegbasis Soesterberg

Van geheim landschap tot park voor de Randstad

De vliegbasis Soesterberg is de bakermat van de luchtvaart in Nederland. Al in 1911 werden vanaf de (Soester)berg pogingen ondernomen om te vliegen en te landen op de heide. De vlieghei ontwikkelde zich daarna tot een ontoegankelijk militair vliegveld. Het Ministerie van Defensie heeft recent het vliegveld overgedragen aan de provincie wat de weg vrijmaakt tot een andere invulling van het 500 ha grote gebied.

In een intensief samenwerkingsproces met een groot aantal verschillende partijen is een integraal ruimtelijk plan ontworpen dat breed wordt gedragen. Het masterplan voorziet in een parklandschap met ruimte voor een museumkwartier, een grootschalig open gebied met de landingsbanen, schaapskuddes en een dooradering van fiets- en voetpaden. Het park vormt een belangrijke ecologische schakel in de ecologische hoofdstructuur van Nederland.

Status: Masterplan is vastgesteld in de gemeenteraden van Soest en Zeist en in Provinciale Staten van Utrecht. Bureau Alle Hosper in samenwerking met Planmaat en Arcadis, 2007- 2009.
www.hosper.nl/vliegbasis-soesterberg
www.hartvandeheuvelrug.nl