Waddenwerken

De Afsluitdijk klaar voor de 21e eeuw

De Afsluitdijk, één van de belangrijkste primaire waterkeringen van ons land, voldoet niet meer aan de veiligheidseisen. De oplossing: het aanleggen van kwelders aan de zijde van de Waddenzee die meegroeien met de zeespiegelstijging. De kwelders vormen een natuurlijke, robuuste vooroever voor de dijk en zwakken de inkomende golven af. Een fietspad aan de kant van de nieuwe kwelders opent het perspectief op de steeds wisselende Waddenzee. De dijk kan de dijk blijven. De prachtige en unieke openheid van het IJsselmeer wordt gerespecteerd.

Status: visie doorloopt planMER-procedure, keuze bestuurders najaar 2010, definitieve keuze kabinet 2011.

Bureau Alle Hosper in samenwerking met DHV en Imares, 2008. www.hosper.nl/waddenwerken

Illustraties Lukas Kukler