Het specifieke

De liefde voor het landschap en de ruimte is de basis voor de werkzaamheden van Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur. Het landschap is continu aan verandering onderhevig. Verandering is het enige onveranderlijke in ons landschap. De vormgeving aan die veranderingen in het landschap dient sterk te worden bepaald door de eigenheid en de betekenis van de plek. Hoe kan een plek eigenzinnig, vitaal en herkenbaar zijn?

De samenwerking

De beste ontwerpen komen tot stand in samenwerking. Samenwerking met gebruikers en bewoners én samenwerking tussen verschillende disciplines. Een goed ontwerp bewijst zich op verschillende schaalniveau’s, van concept tot uitvoering. Het door de schalen heen ontwerpen op een prikkelende, maar vanzelfsprekende manier is de basis van ruimtelijke kwaliteit. Het begin van schoonheid.

De continuïteit

Ruimtelijke kwaliteit is gebaat bij continuïteit. Continuïteit in tijd en ruimte én in samenwerking. Goede landschappelijke en stedebouwkundige ontwerpen ontstaan op basis van aandacht, zorg en langdurige betrokkenheid. Schoonheid heeft tijd nodig.